Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji