Ravnatelj kot spodbujevalec v učenca usmerjenega poučevanja in sodelovanja