Vpliv velikosti krošnje na debelinski prirastek pri divji češnji (Prunus avium L.)