Tekmovanje za Cankarjevo priznanje : zasnova, cilji, vprašanja
The Cankar award contest : framework, goals, questions