Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na Slovenskem
Forest research and permanent sampling plots on Natura 2000 sites in Slovenia