Jezik i identiteti - 20. znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo, v organizaciji Hrvaškega društva za uporabno jezikoslovje, Split, 25.-27. maj 2006