Spremembe pri organizaciji dobave blaga v nabavni logistiki