Spol in starost učencev kot dejavnika razlik v učiteljevi naklonjenosti, zaznani podpori učitelja ter učni uspešnosti
Pupils' gender and age as factors of differences in teacher's liking, perceived teacher's support and academic achievement