Skladenjska merila pri določanju semantičnih vrednosti glagola in njegovih sestavljenk