Definiranje, klasificiranje in spoznavanje besedilnih vrst