Franc Zadravec: Satira in groteska v slovenski literaturi. Murska Sobota: Franc-Franc, 2012. 173 str.