Izstopno hitrostno polje in tlačne razlike pri toku fluida skozi disk iz poroznega materiala