Splošna izobrazba kot kozmopolitski projekt
Liberal education as a cosmopolitan project