logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
domov » URN:NBN:SI:doc-YK8W9WXI
Predogledna slika
 
Metapodatkovni zapis
Naslov:Meščani Ljubljane in njihova mestna hiša
Avtor(ji):Mahnič, Katja (avtor)
Jezik:slovenski
Vir:Kronika (Ljubljana)
Leto:1999
Številčenje:letnik 47, številka 1/2
Vsebina:domoznanstvo  Ljubljana  mestna uprava  mestne hiše  zgodovinski pregledi  
Založnik:Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino
Izvor:Narodna in univerzitetna knjižnica
(Digitalizirano v okviru projekta Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (EEA SI0014))
Abstrakt
Abstrakt
Prispevek skuša opozoriti na mesto, ki so ga podobe kot nosilci vizualne komunikacije imele v vsakdanjiku poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega mesta. S pomočjo ovrednotenja pomena starega ljubljanskega rotovža kot simbola mestne avtonomije, njegovega položaja znotraj mestnega tkiva ter rekonstrukcije in interpretacije njegove slikarske in kiparske opreme avtorica opozarja na vlogo, ki so jo podobe imele pri izgradnji (samo)identitete ljubljanskih meščanov na prehodu iz poznega srednjega v zgodnji novi vek.
Pravice:prost dostop, pravice pridržane
URN:URN:NBN:SI:doc-YK8W9WXI
COBISSID:11603757
 
Citiranje
Mahnič, Katja (1999). Meščani Ljubljane in njihova mestna hiša. Kronika (Ljubljana), letnik 47, številka 1/2, str. 11-18. URN:NBN:SI:doc-YK8W9WXI from http://www.dlib.si

Mahnič, Katja. "Meščani Ljubljane in njihova mestna hiša." Kronika (Ljubljana) letnik 47. številka 1/2 (1999) str. 11-18.
<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-YK8W9WXI>
 
Označevalci (tagi)
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh