Vzpostavljanje diplomatskih organizacij novih majhnih držav