Javnost
The Public

 1. 1994
   10

 2. 1995
   29

 3. 1996
   32

 4. 1997
   26

 5. 1998
   24

 6. 1999
   24

 7. 2000
   27

 8. 2001
   24

 9. 2002
   23

 10. 2003
   26

 11. 2004
   35

 12. 2005
   24

 13. 2006
   33

 14. 2007
   26

 15. 2008
   34

  številka: 1 (2008)
  Cultural coup d'etat (številka: 1, 2008)
  The political economy of convergence (številka: 1, 2008)
  "Is this news to you, prime minister?" (številka: 1, 2008)
  Do mass media portray Europe as a community? (številka: 1, 2008)
  Public deliberation goes on-line? (številka: 1, 2008)
  Research into Chinese media organisations (številka: 1, 2008)
  Needles in a haystack (številka: 2, 2008)
  A hyperlink network analysis of citizen blogs in South Korean politics (številka: 2, 2008)
  Analysing online political discussions (številka: 2, 2008)
  Internet-based political communication research (številka: 2, 2008)
  Measuring political debate on the Chinese internet forum (številka: 2, 2008)
  Examining online public discourse in context (številka: 2, 2008)
  Community radio in Indonesia (številka: 3, 2008)
  Democracy across borders (številka: 3, 2008)
  Habermas, Mouffe and political communication (številka: 3, 2008)
  Information society with Chinese characteristics (številka: 3, 2008)
  Mobile civil society in Asia (številka: 3, 2008)
  International language monism and homogenisation of journalism (številka: 4, 2008)
  Europeanisation of public debate (številka: 4, 2008)
  Cultural diversity in the news media (številka: 4, 2008)
  Agents of transnational debate across Europe (številka: 4, 2008)
  How to grasp the public? (številka: 4, 2008)
  The political role of the press in Spanish transition to democracy, 1975-1978 (številka: 4, 2008)
  Televizija v Sloveniji pred uradnim začetkom (supl., 2008)
  O začetkih interneta na Slovenskem (supl., 2008)
  Pisanju zgodovine medijev na rob (supl., 2008)
  Slovenska revija Tovariš in njeni revialni "tovariši" v drugi polovici dvajsetega stoletja (supl., 2008)
  Kako smo dobili slovenski TV dnevnik (supl., 2008)
  Zgodovina raziskovanja RTV programov in občinstva (supl., 2008)
  Neposluš(a)nost radia (supl., 2008)
  Vloga slovenskega časopisja v združevanju in ločevanju slovenske javnosti od 1797-1945 (supl., 2008)
  Udomačenje televizije na Slovenskem (supl., 2008)
  Od Vodnikovega "kramljanja z ljudstvom" do načela obrnjene piramide (supl., 2008)
 16. 2009
   24

 17. 2010
   30

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  suplement (2010)
  Information policy and the public sphere (številka: 1, 2010)
  Critical interpretation of hybridisation in Korean cinema (številka: 1, 2010)
  Balancing public and private value for the digital television era (številka: 1, 2010)
  A theoretical and analytical framework toward networked communities (številka: 1, 2010)
  Role conceptions of Brussels correspondents from the new member states (številka: 1, 2010)
  An institutionalist view of public relations and the evolution of public relations in transition economies (številka: 2, 2010)
  Legitimising the BBC in the digital cultural sphere (številka: 2, 2010)
  Understanding the problematic relationship between economics and communication studies and potential solutions (številka: 2, 2010)
  Is talk always silver and silence golden? (številka: 2, 2010)
  Political discussion and news use in the contemporary public sphere (številka: 2, 2010)
  Internet policy and regulation through a socio-cultural lens (številka: 3, 2010)
  The popular press and its public in China (številka: 3, 2010)
  TV news and "white voices" (številka: 3, 2010)
  Pluralism and concentration of media ownership (številka: 3, 2010)
  The narrative reconstruction of 9/11 in Hollywood films (številka: 3, 2010)
  On the relationship between voice and authority in on message communication (številka: 4, 2010)
  Talking politics online within spaces of popular culture (številka: 4, 2010)
  Journalism, deliberative democracy and government communication (številka: 4, 2010)
  Interactivity as a metaphor of online news (številka: 4, 2010)
  Critical media literacy as curricular praxis (številka: 4, 2010)
  Proučevanje zgodovine političnih idej (supl., 2010)
  Politične ideje in družbeni koncepti slovenskega političnega katolicizma pred drugo svetovno vojno (supl., 2010)
  Anarhistična politična misel in slovensko delavsko gibanje ob koncu 19. stoletja (supl., 2010)
  Slovenska politična misel o narodu med obema vojnama (supl., 2010)
  Prispevek k interpretaciji zgodovine političnih idej slovenofonega prostora (supl., 2010)
 18. 2011
   32

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  suplement (2011)
  American internet companies' predicament in China (številka: 1, 2011)
  The digitised public sphere (številka: 1, 2011)
  Mapping Parties' issue agenda in different channels of campaign communication (številka: 1, 2011)
  Popular culture and public imaginary (številka: 1, 2011)
  European communication and cultural policies framework (številka: 1, 2011)
  Edited participation (številka: 2, 2011)
  Cultivating the democratic mind (številka: 2, 2011)
  The broadcast public and its problems (številka: 2, 2011)
  Market philosophy and information privacy (številka: 2, 2011)
  Media studies and the double dialectic of information (številka: 2, 2011)
  The internationalisation of Chinese Television (številka: 2, 2011)
  Community radio in Ireland (številka: 3, 2011)
  Bollywood and Turkish films in Antwerp (Belgium) (številka: 3, 2011)
  When "small" is "beautiful" (številka: 3, 2011)
  Critical multiculturalism and deliberative democracy (številka: 3, 2011)
  Are party activists potential opinion leaders? (številka: 3, 2011)
  "Do you really think Russia should pay up for that?" (številka: 4, 2011)
  Between trust and suspicion (številka: 4, 2011)
  Public sphere alientaion (številka: 4, 2011)
  Listening overlooked (številka: 4, 2011)
  The tea party movement (številka: 4, 2011)
  A philosophic contribution to the ecological public opinion (številka: 4, 2011)
  "V imenu objektivnosti" (supl., 2011)
  Poročanje o mednarodnem razvojnem sodelovanju v slovenskih medijih (supl., 2011)
  Javnost in tuje neposredne investicije (supl., 2011)
  Dejavniki odnosa državljanov do strukturnih reform (supl., 2011)
  Stereotipi in mednarodno ekonomsko sodelovanje s trgi nekdanje Jugoslavije (supl., 2011)
 19. 2012
   27

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Trans-europeanising public spaces in Europe (številka: 1, 2012)
  Media reporting patterns in Europe (številka: 1, 2012)
  Diversity, polity, and the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Europeanisation of civil society through the sponsored European publics (številka: 1, 2012)
  Inclusion and exclusion in the European public sphere (številka: 1, 2012)
  Ethno-national, religious, ideological and sexual diversity (številka: 1, 2012)
  Political parties and the politics of diversity in the European public sphere (številka: 1, 2012)
  The case of dwelling narrowness (številka: 2, 2012)
  Subalternity with Chinese characteristics (številka: 2, 2012)
  Introduction to "communication and class divide in China" (številka: 2, 2012)
  Online activism and counter-public spheres (številka: 2, 2012)
  Micro-blog and the speech act of China's middle class (številka: 2, 2012)
  Types of interaction on Israeli political radio phone-in programmes and their relations to the public sphere (številka: 3, 2012)
  Celebrities' quest for a better world (številka: 3, 2012)
  Producing prod-users (številka: 3, 2012)
  Which European public sphere? (številka: 3, 2012)
  From "third place" to "third space" (številka: 3, 2012)
  The medium of the media (številka: 4, 2012)
  The deliberative quality of referendum coverage in direct democracy (številka: 4, 2012)
  Discursive structures in the network society (številka: 4, 2012)
  Language, gender and identity (številka: 4, 2012)
  Reading gays on the small screen (številka: 4, 2012)
  Contest framing and its effects on voter (de)mobilisation (številka: 4, 2012)
 20. 2013
   36

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  suplement (2013)
  Exclusions of the public sphere conception (številka: 1, 2013)
  Representation or participation? (številka: 1, 2013)
  At the sandbanks of critical communication studies (številka: 1, 2013)
  Transformation of newspapers' thematic structure in the 20th century (številka: 1, 2013)
  On the role of technology in political communication research (številka: 1, 2013)
  In defence of a political economy of the media (številka: 1, 2013)
  From protection to public participation (številka: 2, 2013)
  What is the "digital divide" and why is it important? (številka: 2, 2013)
  New media, new research challenges (številka: 2, 2013)
  Mediated identity formation (številka: 2, 2013)
  The agency of content creators (številka: 2, 2013)
  Political participation in an age of mediatisation (številka: 2, 2013)
  Remote, elitist, or non-existent? (številka: 3, 2013)
  Corporate social (ir)responsibility in media and communication industries (številka: 3, 2013)
  The true Finns identity politics and populist leadership on the threshold of the party's electoral triumph (številka: 3, 2013)
  Liberal or radical? (številka: 3, 2013)
  The critical linkage between online and offline media (številka: 3, 2013)
  In memoriam Karol Jakubowicz (številka: 3, 2013)
  Creating counter-publics against the Italian mafia (številka: 3, 2013)
  "China going out" or "the world going in"? (številka: 4, 2013)
  "Brand China" in the olympic context (številka: 4, 2013)
  China's quest for "soft power" (številka: 4, 2013)
  Retrospection, prospection and the pursuit of an integrated approach for China's communication and journalism studies (številka: 4, 2013)
  De-americanising media studies and the rise of "Chindia" (številka: 4, 2013)
  China and the world's first freedom of information act (številka: 4, 2013)
  Intelektualec v postintelektualni dobi (supl., 2013)
  "Javni intelektualec" med zgodovinopisjem in politiko zgodovine (supl., 2013)
  Bistvo in tipologija intelektualca (supl., 2013)
  O (ne)odgovornosti intelektualcev (supl., 2013)
  Izziv za levičarsko usmerjeno znanstvenoraziskovalno zavezo (supl., 2013)
  Prenašati bit - nekritičnost kritičnega intelektualca (supl., 2013)
 21. 2014
   33

  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  suplement (2014)
  The dilemma of group membership in the internet age (številka: 1, 2014)
  Public service media under pressure (številka: 1, 2014)
  Politics as "customer relations" (številka: 1, 2014)
  The radio in Spain (številka: 1, 2014)
  Hip Hop and the public sphere (številka: 1, 2014)
  Manufacturing consent among newsworkers at Slovenian public radio (številka: 1, 2014)
  Mediatisation and regional campaigning in a party-centred system (številka: 2, 2014)
  Mediatisation of politics (številka: 2, 2014)
  Public discourse between counterfactual idealisations and practical realisation in public sphere (številka: 2, 2014)
  (Dis)Like Facebook? (številka: 2, 2014)
  Confronting European diversity (številka: 2, 2014)
  Government intervention in marriages of convenience between TV broadcasters and distributors (številka: 2, 2014)
  An analysis of citizens' jury on the Korean national pandemic response system (številka: 3, 2014)
  Critical intellectuals, Europe and the small nations (številka: 3, 2014)
  Injecting immediacy into media logic (številka: 3, 2014)
  Rebordering the perspective on the EU (številka: 3, 2014)
  Communication policy and the "double movement" (številka: 3, 2014)
  A call to arms (številka: 3, 2014)
  Financial crisis in the Cyprus Republic (številka: 4, 2014)
  Ireland (številka: 4, 2014)
  Greece, the Eurozone crisis and the media (številka: 4, 2014)
  Changing faces of Slovenia (številka: 4, 2014)
  Etične dileme slovenskih spletnih novinarjev in urednikov (supl., 2014)
  Paradoks odbiranja tvitov na javni radioteleviziji (supl., 2014)
  Kvantifikacija občinstev kot ključni dejavnik odločanja v spletnih uredništvih (supl., 2014)
  Med politično propagando in verodostojnejšim poročanjem (supl., 2014)
  Od profesionalizma do "odmevne komore" (supl., 2014)
  Novičarski dejavniki in internetna družbena omrežja (supl., 2014)
  Vizualni tviti v predvolilni kampanji za EP 2014 (supl., 2014)
 22. 2015
   1