Določitev temperature zraka iz modela temperature površja visoke prostorske in časovne ločljivosti : doktorska disertacija
Air temperature determination from land surface temperature model of high spatial and temporal resolution : doktorska disertacija