Organizacijske inovacije v gozdarstvu (študija primera: Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline)
Organizational innovations in forestry - (case study: private forest owners association of Mirna Valley)