Slovenec : "Živi, živi duh slovenski, bodi živ na veke!"