Terrain roughness evaluation for timber extraction by cable skidder
Ocena grobosti terena za spravilo lesa z vlačilci hlodov z vitlom