Rezultati raziskovanj
Osnovne in srednje šole na koncu šolskega leta 1971-72 in začetku šolskega leta 1972-73