Z delom povezani dejavniki tveganja za samomorilno vedenje, varovalni dejavniki in možnosti preventivnega delovanja
Work-related risk factors for suicidal behaviour, protective factors and possibilities for prevention