Pravila političnega ,,Slovenskega društva" za Štajersko s sedežem v Mariboru