S posveta s predsedniki osnovnih organizacij zveze sindikatov