Življenjski slog vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev kot element subjektivnih teorij
The lifestyle of pre-school teachers and their assistents as an element of subjective theories