Ohranjanje, predstavitev in uporaba kulturne dediščine na primerih ljubiteljskega gledališča