Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike
Zgodba o narodu. 2, Slovenski narod se lomi

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih