Za špitalom nekdo hodi --- : (prispevek k vprašanju interetničnih odnosov v ljudskem izročilu)