Muzikološki zbornik
Musicological annual

 1. 1965
   7

 2. 1966
   13

 3. 1967
   14

 4. 1968
   16

 5. 1969
   10

 6. 1970
   8

 7. 1971
   11

 8. 1972
   6

 9. 1973
   7

 10. 1974
   8

 11. 1975
   10

 12. 1976
   9

 13. 1977
   10

 14. 1978
   11

 15. 1979
   9

 16. 1980
   8

 17. 1981
   32

  številka: 1 (1981)
  številka: 2 (1981)
  Gustav Mahler in Anton Krisper (letnik: 17, 1981)
  Počeci razvoja profesionalne muzičke djelatnosti u Bosni i Hercegovini (letnik: 17, 1981)
  Melodic determinants in tonal structures (letnik: 17, 1981)
  Nepoznati komentari Leoša Janáčeka operi "Katja Kabanova" (letnik: 17, 1981)
  Überlegungen zur Geschichte der Musikhistoriographie (letnik: 17, 1981)
  Iz Štrekljeve korespondence (letnik: 17, 1981)
  Razvoj in dosežki glasbenega zgodovinopisja na Slovenskem (letnik: 17, 1981)
  Rani oblici "masovne" glazbene kulture i izdavačka djelatnost (letnik: 17, 1981)
  Reduzierte Notre-Dame-Conductus im sogenannten Codex Buranus? (letnik: 17, 1981)
  Was ist ein Generalbaß-Satz? (letnik: 17, 1981)
  Počeci višeglasja u srpskoj crkvenoj muzici (letnik: 17, 1981)
  Einige Gedanken zur Tonartenordnung in Schuberts Liederzyklen (letnik: 17, 1981)
  Über neue Handschriftlich Überlieferte Lautentabulaturen (letnik: 17, 1981)
  Slojevitost glazbenih ikonografskih izvora u Jugoslaviji (letnik: 17, 1981)
  Musikanalyse und Musikvermittlung (letnik: 17, 1981)
  Odmev poezije Josipa Murna-Aleksandrova v slovenski glasbeni literaturi (letnik: 17, 1981)
  Pogled na prvo simfonijo Lucijana Marije Škerjanca (letnik: 17, 1981)
  Kamerna muzika u dvadesetom stoljeću - kulturna i kompozicijska kriza jednog žanra (letnik: 17, 1981)
  Zwei Bergamascas vom Ende des 17. Jahrhunderts (letnik: 17, 1981)
  Ekspresionizem kot glasbeni slog (letnik: 17, 1981)
  Belgrade as subject of musical compositions (letnik: 17, 1981)
  Monodie passeggiate (letnik: 17, 1981)
  K vprašanju formiranja slovenske komorne glasbe (letnik: 17, 1981)
  Les concerts a Paris en 1830 (letnik: 17, 1981)
  Philipp Jakob Rittler - ein vergessener Kapellmeister der Olmützer Kathedrale (letnik: 17, 1981)
  Operski opus Stanojla Rajičića (letnik: 17, 1981)
  Muzičke publikacije srpskih autora l864-1941 (letnik: 17, 1981)
  Samospevi Janka Ravnika (letnik: 17, 1981)
  Glasbena kapela ljubljanske stolnice 1800-1810 (letnik: 17, 1981)
  Two works of the Neue Musik composed on the languages of ancient cultures (letnik: 17, 1981)
 18. 1982
   7

 19. 1983
   8

 20. 1984
   8

 21. 1985
   9

 22. 1986
   8

 23. 1987
   8

 24. 1988
   10

 25. 1989
   14

 26. 1990
   7

 27. 1991
   9

 28. 1992
   12

 29. 1993
   9

 30. 1994
   12

 31. 1995
   14

 32. 1996
   9

 33. 1997
   9

 34. 1998
   8

 35. 1999
   8

 36. 2000
   8

 37. 2001
   8

 38. 2002
   11

 39. 2003
   13

 40. 2004
   24

  številka: 1/2 (2004)
  Mitteleuropa - unsere musikalische Heimat (številka: 1/2, 2004)
  Der Einfluß der slowenischen Jesuiten auf die musikalischen Zustände in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert (številka: 1/2, 2004)
  Das Sacrum Imperium Romanum als höfischer Musikraum (številka: 1/2, 2004)
  Die Darstellung Mitteleuropas in der slowenischen Literatur (številka: 1/2, 2004)
  Aspekte der Überlieferung von Mensuralmusik in Zentraleuropa während des 15. Jahrhunderts (številka: 1/2, 2004)
  Warschau und seine musikalische Identität in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert (die so genannten Sachsenzeiten) (številka: 1/2, 2004)
  Die Slowenen in Mitteleuropa seit dem 13. Jahrhundert (številka: 1/2, 2004)
  Slovenian music in its Central European context (številka: 1/2, 2004)
  Übernationales und nationales in der Musik (številka: 1/2, 2004)
  Die Rolle des mitteleuropäischen Raumes in der Entwicklung der slowenischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts (številka: 1/2, 2004)
  Luka Sorkočevićs Wiener Tagebuch (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropas Beitrag zur Stilentwicklung und Geschichte der europäischen Musik (številka: 1/2, 2004)
  Formalismus als österreichische Staatsdoktrin? (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropa - Mythos oder Wirklichkeit? (številka: 1/2, 2004)
  Musikalisches Mitteleuropa im europäischen Kontext, oder: Was kann die Musikhistorie zur Bestimmung von Mitteleuropa beitragen? (številka: 1/2, 2004)
  Slowenische Musik als Teil der mitteleuropäischen (številka: 1/2, 2004)
  Kroatische Kunstmusik und ihr Verhältnis zum mitteleuropäischen Raum (številka: 1/2, 2004)
  "Italian Opera" in "Central Europe", 1600-1780 (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropäische Kontexte der Franziskaner-Musikkultur im 17.-19. Jahrhundert (številka: 1/2, 2004)
  Central Europe in the sixteenth century (številka: 1/2, 2004)
  The Polish contribution to central european musical culture in the seventeenth century (številka: 1/2, 2004)
  Tschechische musikalische Identität in mitteleuropäischem Kontext am Anfang des 21. Jahrhunderts (številka: 1/2, 2004)
  Slowenische bildende Kunst und ihre Einbindung in den mitteleuropäischen Raum (številka: 1/2, 2004)
 41. 2005
   20

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Vse slovenske G(e)rlice (številka: 1, 2005)
  Adorno as critics - Mozart, Wagner and Strauss in the light of the aesthetic theory (številka: 1, 2005)
  Reflections on the history of computer-assisted music analysis I (številka: 1, 2005)
  The forgotten correspondence between two friends (številka: 1, 2005)
  Four semiotic approaches to musical meaning: markedness, topics, tropes, and gesture (številka: 1, 2005)
  Recepcija Ravnikovega glasbenega delovanja v slovenski glasbeni publicistiki (številka: 1, 2005)
  Struktura repertoarja glasbeno-gledaliških del novega Deželnega gledališča (številka: 1, 2005)
  Musicology as an institutional discourse: deconstruction and the future of musicology (številka: 2, 2005)
  Mémoire: on music and deconstruction (številka: 2, 2005)
  In defence of 'structural hearing': some problems with the new musicology (številka: 2, 2005)
  The truth - in music the sound of différance (številka: 2, 2005)
  In(-)formations the meaning of paratextual elements in Debussy's Syrinx (številka: 2, 2005)
  In quest of the waning name: a short response to Kevin Korsyn (številka: 2, 2005)
  Postscript (številka: 2, 2005)
  Deconstructing voice (številka: 2, 2005)
  Critical questions about deconstruction or about de-centring of the relation between philosophy and music (številka: 2, 2005)
  Music, deconstruction, amnesia: notes on the musicological reception of deconstruction (številka: 2, 2005)
  Music in the thought of deconstruction / deconstruction in the thought of music (for Joseph Dubiel) (številka: 2, 2005)
 42. 2006
   26

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Serbian romantic lied as intersection of the Austro-Hungarian and Serbian (con)texts (str. 99-103, 2006)
  Beyond postmodernism? (številka: 1, 2006)
  Antonio Banfi in njegova smer v sodobni glasbeni estetiki (številka: 1, 2006)
  Genre in Janáček's operas (številka: 1, 2006)
  When is a musette not a musette? (številka: 1, 2006)
  Reflections on the history of computer-assisted music analysis II (številka: 1, 2006)
  Modern musical waves (številka: 1, 2006)
  What's the score? (številka: 1, 2006)
  A response to Bojan Bujić (številka: 1, 2006)
  Razvoj nemškega samospeva med letoma 1782 in 1878 (številka: 1, 2006)
  The transcription of the correspondence between Leoš Janáček (1854-1928) and Emerik Beran (1868-1940) (številka: 1, 2006)
  "Ohne Anfang, ohne Ende, ohne Mitte" (številka: 1, 2006)
  Contribution of Czech musicians to the Serbian music in the 19th century (številka: 1, 2006)
  Palimpsestna struktura skladbe Tallis Petra Ruzicke ali v kolikšni meri je postmodernizem odvisen od modernizma (številka: 1, 2006)
  Josip Procházka (1874-1956) kot "češko-slovenski" skladatelj samospevov (številka: 2, 2006)
  Korenine slovenskega samospeva (številka: 2, 2006)
  Neoromantic "answer" to the demands of socialist realism (številka: 2, 2006)
  A fragment to the genre of the piano piece (številka: 2, 2006)
  Prispevek Davorina Jenka k slovenskemu samospevu (številka: 2, 2006)
  Romantičnost slovenskega "romantičnega" samospeva (številka: 2, 2006)
  Repertoar samospeva na Slovenskem ali/in slovenskega samospeva 19. stoletja v fonoteki-glasbenem arhivu Radia Slovenija in njegovi izvajalci (številka: 2, 2006)
  Vloga glasbe, zlasti petja, v rasti slovenske narodne zavesti (do leta 1848) (številka: 2, 2006)
  Začeci solo pjesme kao umjetničke vrste u Hrvatskoj (številka: 2, 2006)
  Nekatere kompozicijske poteze izbranih slovenskih romantičnih samospevov (številka: 2, 2006)
 43. 2007
   47

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Lebičeva "metafizična dialektika" - analiza skladateljeve eksplicitne poetike (številka: 1, 2007)
  Bibliografija Andreja Rijavca (številka: 1, 2007)
  Music is world music! (številka: 1, 2007)
  Melodične in harmonske tonske strukture v orkestralnih skladbah Demetrija Žebreta (številka: 1, 2007)
  Vloga plemstva iz slovenskega dela avstrijskih dednih dežel v življenju in delu Wolfganga A. Mozarta (številka: 1, 2007)
  Učinek glasbe (številka: 1, 2007)
  "Internet killed the video star?" (številka: 1, 2007)
  Interfaces (številka: 1, 2007)
  Estetika fragmenta kot ključ za razumevanje Schumannove Hausmusik (številka: 1, 2007)
  A sacred bridge or an unsteady pontoon? (številka: 1, 2007)
  Glasba v Homerjevi Iliadi (številka: 1, 2007)
  "Sequamini o socii" ali vesela glasbena druščina s Kranjske in Štajerske (številka: 1, 2007)
  Prispevek k verodostojnosti podatkov o ustanovitvi čitalnic na Slovenskem (številka: 1, 2007)
  Julius Ohm-Januschowsky in njegovo kritiško delo v Ljubljani (številka: 1, 2007)
  What is English music? (številka: 1, 2007)
  Parmova opereta Caričine amazonke (številka: 1, 2007)
  Glasba kot globalizacijski jezik? (številka: 1, 2007)
  "Verwandlung" Dore Pejačević sluhom Arnolda Schönberga (številka: 1, 2007)
  Musik als Geschichte (številka: 1, 2007)
  Večsmernost začetkov slovenske operne ustvarjalnosti (številka: 2, 2007)
  Uzdasi u poodmakloj dobi (številka: 2, 2007)
  Dve pismi Franca Šturma (številka: 2, 2007)
  Kapriciozne plati Haydnovega kvarteta (številka: 2, 2007)
  Fragment o dimenzijah emocije, "mathesisa" in časa v čisto glasbenem (številka: 2, 2007)
  Od glasbenih slovnic h kogniciji glasbe v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2007)
  Umetnost kot kritika jezika (številka: 2, 2007)
  Glasba v Platonovi Državi (številka: 2, 2007)
  Vizualne in avditivne reprezentacije prostora in mrežnega prostora (številka: 2, 2007)
  Suita za mali orkester (1932) Demetrija Žebreta med "starimi" in "novimi" strukturnimi idiomi (številka: 2, 2007)
  Semiotsko-semantična narava glasbe (številka: 2, 2007)
  Poskus etimološke analize glasbe (številka: 2, 2007)
  Telemahija (številka: 2, 2007)
  Začetki slovenskega cecilijanstva v luči korespondence med Antonom Foersterjem in Franzom Xaverjem Wittom (številka: 2, 2007)
  Le tolérantisme musical (številka: 2, 2007)
  Über Musik als Wirklichkeit (številka: 2, 2007)
  Konstituiranje neoklasicizma v Srbiji ali kako in zakaj je neoklasicizem mogoče šteti za modernizem (številka: 2, 2007)
  Bibliografija Marije Bergamo (številka: 2, 2007)
  Refleksija ob pojmu romantika v glasbi (številka: 2, 2007)
  Priložnostne skladbe v čast cesarju, monarhiji in panslavizmu kot odraz nekaterih staroslovenskih političnih načel in idej po letu 1848 (številka: 2, 2007)
  "Nenavadni, nežni čutni dražljaji" (številka: 2, 2007)
  Evangelist ali socialist (številka: 2, 2007)
  Tišina kot hermenevtična oaza glasbe (številka: 2, 2007)
  Stravinski in ruska glasba 20. stoletja (številka: 2, 2007)
  Intelektualni čar (številka: 2, 2007)
  Miniature za klavir Primoža Ramovša (številka: 2, 2007)
 44. 2008
   15

 45. 2009
   19

 46. 2010
   27

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Glasbeno-gledališka režija na Slovenskem (številka: 1, 2010)
  Slovenska solistična literatura za oboo (številka: 1, 2010)
  Epistemološka interpretacija Ji Kangovega eseja "V glasbi ni žalosti ne radosti" Sheng wu ai le lun (številka: 1, 2010)
  Stevan Stojanović Mokranjac and the inventing of tradition (številka: 1, 2010)
  Works of Russian scholars of the 15th to 20th centuries in the field of notation (številka: 1, 2010)
  Odmevi evropskih tendenc v ustvarjalnosti Janka Ravnika (številka: 1, 2010)
  Terapevtski vidiki glasbene vzgoje (številka: 1, 2010)
  'B-composers' or: how can you become a 'Kleinmeister'? (številka: 1, 2010)
  Surrealizem v ustvarjalnosti Vinka Globokarja (številka: 1, 2010)
  Vplivi na razvoj violinske pedagogike na Slovenskem v 19. stoletju in v prvi polovici 20. stoletja (številka: 1, 2010)
  Organizacija in svoboda - analiza skladbe Tongenesis Uroša Rojka (številka: 2, 2010)
  Nekdanja slovita operna in koncertna pevka Amalie Schneeweiss-Joachim (1839-1899) je bila rojena v Mariboru (številka: 2, 2010)
  Neuprizorjena opera Melusina Emerika Berana (številka: 2, 2010)
  Koncertna dejavnost Festivala Ljubljana: 1953-1963 (številka: 2, 2010)
  The essay genre in Serbian musicography of the first half of the 20th century: the case of the Serbian Literary magazine (številka: 2, 2010)
  Kako hitro se vrtijo plošče z 78 o/min? (številka: 2, 2010)
  "Klasik" glasbe 20. stoletja - vprašanje modernega in tradicionalnega v opusu Uroša Kreka (številka: 2, 2010)
  Slovenska glasbena identiteta znotraj srednjeevropske (številka: 2, 2010)
  Bibliografija Katarine Bedina (številka: 2, 2010)
  Med sentimentom in razumom: k zgodovini in pomenu valčka za klavir v 19. stoletju na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  "Moj življenjski načrt": Dragotin Cvetko in začetki študija muzikologije na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Klavirska dela Janka Ravnika, objavljena v Novih akordih (številka: 2, 2010)
  Slovensko-nemška dihotomija v Deželnem gledališču v Ljubljani med letoma 1892 in 1914 (številka: 2, 2010)
  Razvoj profila gledališkega in opernega režiserja na Slovenskem med obema vojnama (številka: 2, 2010)
  V pasteh interpretacijskih optik: beležka o napredku (številka: 2, 2010)
 47. 2011
   27

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  "Musik am Rande" (številka: 1, 2011)
  "Mojster ima veliko mujo, inu poterpeshlivost" (številka: 1, 2011)
  Heglova estetika in ideja vsebinsko neodvisne glasbe (številka: 1, 2011)
  Plesni mojstri Kranjskih deželnih stanov v 18. in 19. stoletju (številka: 1, 2011)
  Aci Bertoncelj skozi dnevnokritiške oči (številka: 1, 2011)
  Art music in Serbia as a political tool and/or refuge during the 1990s (številka: 1, 2011)
  Od glosarja k slovarju (številka: 1, 2011)
  Bližine v skladbi near (blizu) Urške Pompe (številka: 1, 2011)
  Koralni preludiji Johanna Pachelbla (številka: 1, 2011)
  A return to old techniques in recent concertos by Ivo Petrić (številka: 1, 2011)
  Relativnost in funkcija zgodovinopisnega interpretiranja glasbe - predstavitev problema na primeru zgodovinske analize novomeških Fundamenta (številka: 1, 2011)
  A house like a 'musical instrument' (številka: 1, 2011)
  Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz "dolgega" 18. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 2011)
  Koncerti Filharmonične družbe med letoma 1794 in 1872 (številka: 1, 2011)
  Hölderlin als Denkmal in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts (številka: 1, 2011)
  Harmoniousness in connecting music and visual artworks in the Slovenie ! and Finnish cultural environment (številka: 1, 2011)
  Interactions between tradition and modernism in Serbian church music of the 20th century (številka: 1, 2011)
  Deutsche Tabulatur (številka: 2, 2011)
  Ausstattung, Verbreitung und Verwendung von besaiteten Tasteninstrumenten mit Pedal (številka: 2, 2011)
  Zur Problematik von Zusammenhang und Disparität zwischen Orgelrepertoire, Improvisation und Ensemble-Intonation (številka: 2, 2011)
  Freie Norddeutsche "Clavierstücke Pedaliter" zwischen Orgel und Saitenclavieren (številka: 2, 2011)
  "Einen guten Flügel und auch ein gutes Clavicord haben" (številka: 2, 2011)
  Buxtehude's pedaliter keyboard works (številka: 2, 2011)
  Die norddeutsche Choralbearbeitung - rein funktionale Musik? (številka: 2, 2011)
  Die "Norddeutsche Orgelschule" - Wege und Irrwege in Forschung und Rezeption (številka: 2, 2011)
 48. 2012
   37

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Galilei in vprašanje o uglasitvi (številka: 1, 2012)
  Nemško glasbeno gledališče v Ljubljani (1875-1914) (številka: 1, 2012)
  Opera directing in Slovenia between the two wars (številka: 1, 2012)
  Sobivanje družbenega, stanovskega in umetniškega v zgodovini Društva slovenskih skladateljev (številka: 1, 2012)
  Poznosrednjeveška monastična recepcija koralnega enoglasja na primeru antifonarjev iz žičke kartuzije (številka: 1, 2012)
  Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge svetovne vojne (številka: 1, 2012)
  Kompozicije Ludwiga van Beethovna na koncertnih sporedih in v arhivu muzikalij ljubljanske Filharmonične družbe (številka: 1, 2012)
  Slowenische Musik als Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870 (številka: 1, 2012)
  Skladatelji in občinstva med visoko in popularno kulturo (številka: 1, 2012)
  Glasba istrskih sodobnih skladateljev na prehodu v 21. stoletje in njena vloga v regionalnem turizmu (številka: 1, 2012)
  Emotions unveiled (številka: 1, 2012)
  Handel, his contemporaries and early English oratorio (številka: 1, 2012)
  "Villanelle alla napolitana" Giacoma Gorzanisa in njegova vloga v širitvi vilanele iz Italije na Kranjsko in v sosednje avstrijske dežele (številka: 1, 2012)
  Stevan Stojanović Mokranjac and producing the image of Serbian folk-song (številka: 1, 2012)
  "Amico, hai vinto: io ti perdon." (številka: 1, 2012)
  How much is opera inter/national? (številka: 1, 2012)
  Baletna glasba Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Klavirske skladbe Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Predgovor (številka: 2, 2012)
  Savinova glasbena biografija in izvlečki iz njegove skladateljske korespondence (številka: 2, 2012)
  Glanz und Elend des Militärs am Beispiel von Generalmajor Friedrich Schirza (številka: 2, 2012)
  Posnetki Savinovih del v arhivu Radia Slovenija in zgoščenka Friderik Širca - Risto Savin v soizdaji Založbe kaset in plošč RTV Slovenija in Zavoda za kulturo Žalec (1999) (številka: 2, 2012)
  Babette (številka: 2, 2012)
  Simfonična ustvarjalnost Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Risto Savin and Slovene identity (številka: 2, 2012)
  Otroški in mladinski zborovski opus Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Popotnica zborniku (številka: 2, 2012)
  Opere Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Izvedba Savinove Poslednje Straže v Žalcu ob stopetdesetletnici skladateljevega rojstva (2009) (številka: 2, 2012)
  Moški in mešani zbori Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Poesie und Trivialität in Risto Savins deutschen Liedtexten (številka: 2, 2012)
  Med domom in svetom (številka: 2, 2012)
  Instrumentalna komorna dela Rista Savina v okviru komorne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na Slovenskem od začetka 19. stoletja do leta 1920 (številka: 2, 2012)
  Bibliografija del Friderika Širca - Rista Savina (1859-1948) (številka: 2, 2012)
  Posnetka Savinovih oper Lepa Vida in Matija Gubec v arhivu Radia Slovenija in izdaja posnetka Lepe Vide ob stopetdeseti obletnici skladateljevega rojstva pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija (2009) (številka: 2, 2012)
 49. 2013
   23

 50. 2014
   38

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  The Slovenian Philharmonic after the Second World War - from ideology and professional disputes to art (številka: 1, 2014)
  Verdis Opern und der Risorgimento (številka: 1, 2014)
  Problematika analize strokovnih izrazov v slovenskih glasbenih učbenikih do konca 2. svetovne vojne na primeru pojma "nota" in nekaterih drugih pojmov, povezanih z njim (številka: 1, 2014)
  Božidar Kos (številka: 1, 2014)
  Balkanske glasbene industrije med evropeizacijo in regionalizacijo (številka: 1, 2014)
  Življenje in delo Jožeta Osane (1919-1996) (številka: 1, 2014)
  Singer-songwriters in Slovenia (številka: 1, 2014)
  Svobodi naproti Demetrija Žebreta v presečišču socialističnega realizma in zmernega modernizma (številka: 1, 2014)
  Vinko Globokar's Balkan requiem (številka: 1, 2014)
  Expressive sonority and formal control (številka: 1, 2014)
  Vplivi evropske avantgarde na odnos med literaturo in glasbo v delih Jakoba Ježa (številka: 1, 2014)
  Resurrecturis - musical triptych in the form of a concert requiem, composed by P. Ramovš, J. Trošt, and S. Vremšak (številka: 2, 2014)
  Orient and Occident encounters in Dimitrije Buzarovski's oratorio "Radomir's psalms" (številka: 2, 2014)
  Odnos med posvetnim in sakralnim v drugi polovici 16. stoletja na primeru maš Nasce la pena mia Bartolomea Spontoneja in Costanza Antegnatija (številka: 2, 2014)
  Profanation in Slovenian contemporary symphonic music? (številka: 2, 2014)
  The sacred and the profane in the organ music of the Czech lands in the 19th and 20th centuries (številka: 2, 2014)
  Listening to music in "holy" space (številka: 2, 2014)
  Resacralization of the sacred (številka: 2, 2014)
  Glasbena podoba evharističnega kongresa v Ljubljani leta 1935 (številka: 2, 2014)
  The word is not enough (številka: 2, 2014)
  Lux aeternas by two composers (številka: 2, 2014)
  Instrumental music and Franciscan liturgy (številka: 2, 2014)
  The Dionysian signs in Richard Wagner's Tannhäuser (številka: 2, 2014)
  The rosary and the rose (številka: 2, 2014)
  Musical symbols (številka: 2, 2014)
  Die kunstreligiöse Botschaft der Leipziger Musikwissenschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert (številka: 2, 2014)
  Sacred music - a forbidden fruit (številka: 2, 2014)
  Gramofon v službi sakralne glasbe? (številka: 2, 2014)
  King David and the frog (številka: 2, 2014)
  Revived is the Lord --- (številka: 2, 2014)
  The sacralization of straightedge punk (številka: 2, 2014)
  "Die Dinge stets sich selbst folgen lassen" (številka: 2, 2014)
  Die christlichen und antichristlichen Elemente in der Musik von Black Sabbath (1970-1973) (številka: 2, 2014)
  Musikgeschichte als heilige Geschichte - ein Versuch, die Entwicklung neu zu verstehen (številka: 2, 2014)
  Sacral rituality and mysticism in the service of the awakening of national identity (številka: 2, 2014)
  Harmony, sacrifice, and Agamben's messianic time (številka: 2, 2014)
 51. 2015
   32

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Geneza opere Gorenjski slavček (številka: 1, 2015)
  "Kot pravi Boetij ---" (številka: 1, 2015)
  Concerto abbreviato Petra Bergama (1966) (številka: 1, 2015)
  Bibliografija Muzikološkega zbornika 1965-2014 (številka: 1, 2015)
  Tri sinteze Križmanovih orgel (številka: 1, 2015)
  Ob jubileju (številka: 1, 2015)
  Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije (številka: 1, 2015)
  Operne reforme Richarda Wagnerja in glasbena drama (številka: 1, 2015)
  Kronika Ljubljanske filharmonične družbe 1899/1907 (številka: 1, 2015)
  Glasbeni utrinki s potovanja štajerskega plemiča po Evropi 18. stoletja (številka: 1, 2015)
  Klavirska dela Františka Josefa Benedikta Dusíka (številka: 1, 2015)
  Glasba antike v estetski misli Eduarda Hanslicka (številka: 1, 2015)
  Janez Bitenc - nestor otroških pesmi in glasbenih pravljic (številka: 1, 2015)
  Nacionalni in transnacionalni vidiki glasbe (številka: 1, 2015)
  Excudebat Leonhardus Formica (številka: 2, 2015)
  What are the great discoveries of your field? (številka: 2, 2015)
  Rediscovering forgotten composers cwith the help of online geneaology and music score databases (številka: 2, 2015)
  Creation, transmission and performance (številka: 2, 2015)
  Pavel Haas (številka: 2, 2015)
  Beethoven und der Fortschrittsgedanke (številka: 2, 2015)
  From Rubinstein to Rebikov (številka: 2, 2015)
  Ethnomusicology as the study of people making music (številka: 2, 2015)
  In celebration (številka: 2, 2015)
  Der slawische Anteil am Bestand des Blasmusikarchives der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz (številka: 2, 2015)
  Cultural isolation of Yugoslavia 1944-1960 and its impact on the sphere of music (številka: 2, 2015)
  Komponist und Dirigent (številka: 2, 2015)
  Einem Wunder auf der Spur (številka: 2, 2015)
  Narrations of a nation (številka: 2, 2015)
  Branches (številka: 2, 2015)
  Characterization in the operas of Penderecki (številka: 2, 2015)
 52. 2016
   27

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Nataša Cigoj Krstulović (številka: 1, 2016)
  Musical elements in the performing approach (številka: 1, 2016)
  Akustične lastnosti timpanov in njihova povezava z inštrumentalno prakso (številka: 1, 2016)
  Analiza zvena višjih in srednjih moških pevskih glasov s historičnih posnetkov (številka: 1, 2016)
  Matjaž Barbo (številka: 1, 2016)
  Instrumentalna fonetična analiza pétih samoglasnikov in pravorečje popularnega pétega besedila popevke (številka: 1, 2016)
  Functional nature of the cadential six-four (številka: 1, 2016)
  Interest of Slovene students in listening to various musical genres (številka: 1, 2016)
  On the paths of Béla Bartók's modernism followers and companions (številka: 1, 2016)
  Svanibor Pettan in Jeff Todd Titon, urednika (številka: 1, 2016)
  Aspects of Slovenian musicians' activity in the musical life of Austro-Hungarian Sarajevo (1878-1918) (številka: 1, 2016)
  The joropo in Venezuela's musical modernity (številka: 1, 2016)
  Medicine for body or soul? (številka: 1, 2016)
  "Čas sem, ki odhaja ---" (številka: 1, 2016)
  The soundscape of change (številka: 2, 2016)
  Defining nostalgic musicscape (številka: 2, 2016)
  Sounding the alarm (številka: 2, 2016)
  Rhythmanalysis of the policescape (številka: 2, 2016)
  Maataw - the floating island (številka: 2, 2016)
  Gong and its therapeutic meaning (številka: 2, 2016)
  Linnaeus, zoomusicology, ecomusicology, and the quest for meaningful categories (številka: 2, 2016)
  Marking the 70th anniversary of ICTM and 20th anniversary of CES Folk Slovenia (številka: 2, 2016)
  Traditional music as the sound of space (številka: 2, 2016)
  Bali healing ritual in Sri Lanka from a medical ethnomusicology perspective (številka: 2, 2016)
  "Sacred noise" (številka: 2, 2016)
 53. 2017
   25

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Med telesom in razumom (številka: 1, 2017)
  Yugonostalgia in the market (številka: 1, 2017)
  Mary Magdalene, the apostola of the Easter morning (številka: 1, 2017)
  So gornjegrajski rokopisni zvezki nastali na Kranjskem? (številka: 1, 2017)
  Josip Čerin in njegov študij muzikologije na Dunaju (številka: 1, 2017)
  Glasbene prakse v pogrebnem kontekstu (številka: 1, 2017)
  Donedavno pojmovanje glasbenega modernizma - "adornovska zmota"? (številka: 1, 2017)
  Music as a means of statecraft (številka: 1, 2017)
  Student's musical creativity and the role of teachers - a study compositions written for the Music Olympiad (številka: 1, 2017)
  David Beard and Kenneth Gloag (številka: 1, 2017)
  Gavin Dixon, editor (številka: 1, 2017)
  Leon Stefanija (številka: 1, 2017)
  In memoriam (številka: 1, 2017)
  Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje (številka: 1, 2017)
  Music during the Great War in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Folksongs as "Jack of all Trades" (številka: 2, 2017)
  Glasbena topografija prve svetovne vojne na Slovenskem (številka: 2, 2017)
  Choir singing (številka: 2, 2017)
  Aktivizem, meditacija in kontemplacija (številka: 2, 2017)
  "Even amidst the clash of conflict, the sweet sounds of the muses did not fade away completely" (številka: 2, 2017)
  Ljubljansko koncertno življenje in percepcija glasbe v času prve svetovne vojne (številka: 2, 2017)
  Kantata Soči in v ruševinah svojega sveta izgubljeni asket (številka: 2, 2017)
  "Mit Herz und Hand fürs Vaterland" (številka: 2, 2017)
 54. 2018
   27

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  From myth to reality (številka: 1, 2018)
  Susanne Ziegler, Ingird Akesson, Gerda Lechleitner in Susana Sardo, ur. (številka: 1, 2018)
  Zarlino's harpsichord (številka: 1, 2018)
  Helmut Loos (številka: 1, 2018)
  Ethnomusicology of the individual (številka: 1, 2018)
  The structure of musical preferences of youth (številka: 1, 2018)
  Echoes of forgotten time (številka: 1, 2018)
  Samospevi Benjamina Ipavca na nemška besedila (številka: 1, 2018)
  Kdo je Begunka pri zibeli? (številka: 1, 2018)
  Marina Frolova-Walker (številka: 1, 2018)
  Sogetsu Art Center's invitation letters to international composers (številka: 1, 2018)
  Glasba in staranje (številka: 1, 2018)
  Jurij Snoj (številka: 1, 2018)
  Sevdalinka as perceived by music performers in Belgrade (številka: 1, 2018)
  Uvodnik (številka: 2, 2018)
  Beyond polystylism (številka: 2, 2018)
  Slovenian music in the first decade after the Second Warld War - in search of socialist realism (številka: 2, 2018)
  Ideology at the crossroads of arts (številka: 2, 2018)
  Latvian music history in the context of 20th-century Modernism and Postmodernism (številka: 2, 2018)
  Slogovni pluralizem v delih Karola Pahorja (številka: 2, 2018)
  Tržaško vprašanje in Tržaška filharmonija (številka: 2, 2018)
  Margins of music (številka: 2, 2018)
  Odprta oblika in njen odmev v slovenski glasbi (številka: 2, 2018)
  20th-century music in Sweden (številka: 2, 2018)
  Compositional system of Osvaldas Balakauskas (številka: 2, 2018)
 55. 2019
   18

 56. 2020
   26

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Two orchestral embodimentsof three pieces from op. 54 by Edvard Grieg (številka: 1, 2020)
  "Hymnus novus" - Barocke Figuraliter-Hymnen aus der Wiener Franziskanerprovinz (številka: 1, 2020)
  Vloga Franca in Minke Zacherl pri razvoju glasbene kulture v Ljutomeru in širšem Pomurju (številka: 1, 2020)
  Matjaž Barbo: Slovenska muzikologija: kratek prelet po zgodovini (številka: 1, 2020)
  Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja (številka: 1, 2020)
  Predgovor (številka: 1, 2020)
  Jonatan Vinkler, ur. (številka: 1, 2020)
  Renaissance music and culture in Croatia (številka: 1, 2020)
  In memoriam Bruno Nettl (številka: 1, 2020)
  Palestrina in Serbia (številka: 1, 2020)
  Kogojeva inovativna iznajdba 'akordnih permutacij' v operi Črne maske - njegov teoretični in kompozicijski prispevek k slovenski operi 20. stoletja (številka: 1, 2020)
  Ljubljanska Opera med obema vojnama (številka: 1, 2020)
  The Routledge research companion to modernism in music (številka: 1, 2020)
  France Marolt's endeavours to sound document folk music (številka: 2, 2020)
  Still on the map? Considering regional historiography of music (številka: 2, 2020)
  Contemporary musicology and the study of musical practices in Slovenia (številka: 2, 2020)
  RISM and inventorying early music manuscripts in Slovenia (številka: 2, 2020)
  Predgovor (številka: 2, 2020)
  A chant treatise in the service of two monastic traditions of the modern era (številka: 2, 2020)
  In search of Maribor's musical legacy (številka: 2, 2020)
  Researching music in Slovenia (številka: 2, 2020)
  The dynamics of research of instrumental traditional music at the Institute of Ethnomusicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in past and present (številka: 2, 2020)
  Renaissance music between science and art (številka: 2, 2020)
  Research on Slovenian organs from the beginning of the twentieth century to the monograph Orgle Slovenije in 2018 (številka: 2, 2020)
 57. 2021
   2

 58. 2022
   1