Muzikološki zbornik
Musicological annual

 1. 1965
   7

 2. 1966
   13

 3. 1967
   14

 4. 1968
   16

 5. 1969
   10

 6. 1970
   8

 7. 1971
   11

 8. 1972
   6

 9. 1973
   7

 10. 1974
   8

 11. 1975
   10

 12. 1976
   9

 13. 1977
   10

 14. 1978
   11

 15. 1979
   9

 16. 1980
   8

 17. 1981
   32

  številka: 1 (1981)
  številka: 2 (1981)
  Two works of the Neue Musik composed on the languages of ancient cultures (letnik: 17, 1981)
  Über neue Handschriftlich Überlieferte Lautentabulaturen (letnik: 17, 1981)
  Počeci razvoja profesionalne muzičke djelatnosti u Bosni i Hercegovini (letnik: 17, 1981)
  Iz Štrekljeve korespondence (letnik: 17, 1981)
  Slojevitost glazbenih ikonografskih izvora u Jugoslaviji (letnik: 17, 1981)
  Počeci višeglasja u srpskoj crkvenoj muzici (letnik: 17, 1981)
  Philipp Jakob Rittler - ein vergessener Kapellmeister der Olmützer Kathedrale (letnik: 17, 1981)
  Zwei Bergamascas vom Ende des 17. Jahrhunderts (letnik: 17, 1981)
  Nepoznati komentari Leoša Janáčeka operi "Katja Kabanova" (letnik: 17, 1981)
  Überlegungen zur Geschichte der Musikhistoriographie (letnik: 17, 1981)
  Razvoj in dosežki glasbenega zgodovinopisja na Slovenskem (letnik: 17, 1981)
  Gustav Mahler in Anton Krisper (letnik: 17, 1981)
  Les concerts a Paris en 1830 (letnik: 17, 1981)
  Was ist ein Generalbaß-Satz? (letnik: 17, 1981)
  Glasbena kapela ljubljanske stolnice 1800-1810 (letnik: 17, 1981)
  Belgrade as subject of musical compositions (letnik: 17, 1981)
  Musikanalyse und Musikvermittlung (letnik: 17, 1981)
  Odmev poezije Josipa Murna-Aleksandrova v slovenski glasbeni literaturi (letnik: 17, 1981)
  Pogled na prvo simfonijo Lucijana Marije Škerjanca (letnik: 17, 1981)
  Ekspresionizem kot glasbeni slog (letnik: 17, 1981)
  Operski opus Stanojla Rajičića (letnik: 17, 1981)
  Monodie passeggiate (letnik: 17, 1981)
  Melodic determinants in tonal structures (letnik: 17, 1981)
  Samospevi Janka Ravnika (letnik: 17, 1981)
  Kamerna muzika u dvadesetom stoljeću - kulturna i kompozicijska kriza jednog žanra (letnik: 17, 1981)
  Reduzierte Notre-Dame-Conductus im sogenannten Codex Buranus? (letnik: 17, 1981)
  Rani oblici "masovne" glazbene kulture i izdavačka djelatnost (letnik: 17, 1981)
  Muzičke publikacije srpskih autora l864-1941 (letnik: 17, 1981)
  Einige Gedanken zur Tonartenordnung in Schuberts Liederzyklen (letnik: 17, 1981)
  K vprašanju formiranja slovenske komorne glasbe (letnik: 17, 1981)
 18. 1982
   7

 19. 1983
   8

 20. 1984
   8

 21. 1985
   9

 22. 1986
   8

 23. 1987
   8

 24. 1988
   10

 25. 1989
   14

 26. 1990
   7

 27. 1991
   9

 28. 1992
   12

 29. 1993
   9

 30. 1994
   12

 31. 1995
   14

 32. 1996
   9

 33. 1997
   9

 34. 1998
   8

 35. 1999
   8

 36. 2000
   8

 37. 2001
   8

 38. 2002
   11

 39. 2003
   13

 40. 2004
   24

  številka: 1/2 (2004)
  Der Einfluß der slowenischen Jesuiten auf die musikalischen Zustände in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropas Beitrag zur Stilentwicklung und Geschichte der europäischen Musik (številka: 1/2, 2004)
  Formalismus als österreichische Staatsdoktrin? (številka: 1/2, 2004)
  Slowenische Musik als Teil der mitteleuropäischen (številka: 1/2, 2004)
  Musikalisches Mitteleuropa im europäischen Kontext, oder: Was kann die Musikhistorie zur Bestimmung von Mitteleuropa beitragen? (številka: 1/2, 2004)
  Central Europe in the sixteenth century (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropäische Kontexte der Franziskaner-Musikkultur im 17.-19. Jahrhundert (številka: 1/2, 2004)
  Slowenische bildende Kunst und ihre Einbindung in den mitteleuropäischen Raum (številka: 1/2, 2004)
  Luka Sorkočevićs Wiener Tagebuch (številka: 1/2, 2004)
  Übernationales und nationales in der Musik (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropa - unsere musikalische Heimat (številka: 1/2, 2004)
  Mitteleuropa - Mythos oder Wirklichkeit? (številka: 1/2, 2004)
  Slovenian music in its Central European context (številka: 1/2, 2004)
  Die Slowenen in Mitteleuropa seit dem 13. Jahrhundert (številka: 1/2, 2004)
  Die Darstellung Mitteleuropas in der slowenischen Literatur (številka: 1/2, 2004)
  Kroatische Kunstmusik und ihr Verhältnis zum mitteleuropäischen Raum (številka: 1/2, 2004)
  Tschechische musikalische Identität in mitteleuropäischem Kontext am Anfang des 21. Jahrhunderts (številka: 1/2, 2004)
  "Italian Opera" in "Central Europe", 1600-1780 (številka: 1/2, 2004)
  Das Sacrum Imperium Romanum als höfischer Musikraum (številka: 1/2, 2004)
  Aspekte der Überlieferung von Mensuralmusik in Zentraleuropa während des 15. Jahrhunderts (številka: 1/2, 2004)
  The Polish contribution to central european musical culture in the seventeenth century (številka: 1/2, 2004)
  Warschau und seine musikalische Identität in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert (die so genannten Sachsenzeiten) (številka: 1/2, 2004)
  Die Rolle des mitteleuropäischen Raumes in der Entwicklung der slowenischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts (številka: 1/2, 2004)
 41. 2005
   20

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Four semiotic approaches to musical meaning: markedness, topics, tropes, and gesture (številka: 1, 2005)
  Reflections on the history of computer-assisted music analysis I (številka: 1, 2005)
  Struktura repertoarja glasbeno-gledaliških del novega Deželnega gledališča (številka: 1, 2005)
  Adorno as critics - Mozart, Wagner and Strauss in the light of the aesthetic theory (številka: 1, 2005)
  The forgotten correspondence between two friends (številka: 1, 2005)
  Recepcija Ravnikovega glasbenega delovanja v slovenski glasbeni publicistiki (številka: 1, 2005)
  Vse slovenske G(e)rlice (številka: 1, 2005)
  Musicology as an institutional discourse: deconstruction and the future of musicology (številka: 2, 2005)
  In defence of 'structural hearing': some problems with the new musicology (številka: 2, 2005)
  Music, deconstruction, amnesia: notes on the musicological reception of deconstruction (številka: 2, 2005)
  In(-)formations the meaning of paratextual elements in Debussy's Syrinx (številka: 2, 2005)
  Music in the thought of deconstruction / deconstruction in the thought of music (for Joseph Dubiel) (številka: 2, 2005)
  The truth - in music the sound of différance (številka: 2, 2005)
  Critical questions about deconstruction or about de-centring of the relation between philosophy and music (številka: 2, 2005)
  Deconstructing voice (številka: 2, 2005)
  Mémoire: on music and deconstruction (številka: 2, 2005)
  Postscript (številka: 2, 2005)
  In quest of the waning name: a short response to Kevin Korsyn (številka: 2, 2005)
 42. 2006
   26

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Serbian romantic lied as intersection of the Austro-Hungarian and Serbian (con)texts (str. 99-103, 2006)
  Contribution of Czech musicians to the Serbian music in the 19th century (številka: 1, 2006)
  Modern musical waves (številka: 1, 2006)
  When is a musette not a musette? (številka: 1, 2006)
  Beyond postmodernism? (številka: 1, 2006)
  Reflections on the history of computer-assisted music analysis II (številka: 1, 2006)
  Razvoj nemškega samospeva med letoma 1782 in 1878 (številka: 1, 2006)
  "Ohne Anfang, ohne Ende, ohne Mitte" (številka: 1, 2006)
  The transcription of the correspondence between Leoš Janáček (1854-1928) and Emerik Beran (1868-1940) (številka: 1, 2006)
  A response to Bojan Bujić (številka: 1, 2006)
  Antonio Banfi in njegova smer v sodobni glasbeni estetiki (številka: 1, 2006)
  Genre in Janáček's operas (številka: 1, 2006)
  What's the score? (številka: 1, 2006)
  Palimpsestna struktura skladbe Tallis Petra Ruzicke ali v kolikšni meri je postmodernizem odvisen od modernizma (številka: 1, 2006)
  Vloga glasbe, zlasti petja, v rasti slovenske narodne zavesti (do leta 1848) (številka: 2, 2006)
  A fragment to the genre of the piano piece (številka: 2, 2006)
  Romantičnost slovenskega "romantičnega" samospeva (številka: 2, 2006)
  Korenine slovenskega samospeva (številka: 2, 2006)
  Nekatere kompozicijske poteze izbranih slovenskih romantičnih samospevov (številka: 2, 2006)
  Josip Procházka (1874-1956) kot "češko-slovenski" skladatelj samospevov (številka: 2, 2006)
  Prispevek Davorina Jenka k slovenskemu samospevu (številka: 2, 2006)
  Repertoar samospeva na Slovenskem ali/in slovenskega samospeva 19. stoletja v fonoteki-glasbenem arhivu Radia Slovenija in njegovi izvajalci (številka: 2, 2006)
  Neoromantic "answer" to the demands of socialist realism (številka: 2, 2006)
  Začeci solo pjesme kao umjetničke vrste u Hrvatskoj (številka: 2, 2006)
 43. 2007
   47

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Učinek glasbe (številka: 1, 2007)
  Julius Ohm-Januschowsky in njegovo kritiško delo v Ljubljani (številka: 1, 2007)
  "Internet killed the video star?" (številka: 1, 2007)
  Vloga plemstva iz slovenskega dela avstrijskih dednih dežel v življenju in delu Wolfganga A. Mozarta (številka: 1, 2007)
  Estetika fragmenta kot ključ za razumevanje Schumannove Hausmusik (številka: 1, 2007)
  Bibliografija Andreja Rijavca (številka: 1, 2007)
  Glasba kot globalizacijski jezik? (številka: 1, 2007)
  What is English music? (številka: 1, 2007)
  A sacred bridge or an unsteady pontoon? (številka: 1, 2007)
  Melodične in harmonske tonske strukture v orkestralnih skladbah Demetrija Žebreta (številka: 1, 2007)
  "Sequamini o socii" ali vesela glasbena druščina s Kranjske in Štajerske (številka: 1, 2007)
  Parmova opereta Caričine amazonke (številka: 1, 2007)
  Music is world music! (številka: 1, 2007)
  Glasba v Homerjevi Iliadi (številka: 1, 2007)
  Prispevek k verodostojnosti podatkov o ustanovitvi čitalnic na Slovenskem (številka: 1, 2007)
  "Verwandlung" Dore Pejačević sluhom Arnolda Schönberga (številka: 1, 2007)
  Lebičeva "metafizična dialektika" - analiza skladateljeve eksplicitne poetike (številka: 1, 2007)
  Interfaces (številka: 1, 2007)
  Musik als Geschichte (številka: 1, 2007)
  Uzdasi u poodmakloj dobi (številka: 2, 2007)
  Stravinski in ruska glasba 20. stoletja (številka: 2, 2007)
  Semiotsko-semantična narava glasbe (številka: 2, 2007)
  Tišina kot hermenevtična oaza glasbe (številka: 2, 2007)
  "Nenavadni, nežni čutni dražljaji" (številka: 2, 2007)
  Bibliografija Marije Bergamo (številka: 2, 2007)
  Dve pismi Franca Šturma (številka: 2, 2007)
  Poskus etimološke analize glasbe (številka: 2, 2007)
  Le tolérantisme musical (številka: 2, 2007)
  Evangelist ali socialist (številka: 2, 2007)
  Konstituiranje neoklasicizma v Srbiji ali kako in zakaj je neoklasicizem mogoče šteti za modernizem (številka: 2, 2007)
  Fragment o dimenzijah emocije, "mathesisa" in časa v čisto glasbenem (številka: 2, 2007)
  Miniature za klavir Primoža Ramovša (številka: 2, 2007)
  Večsmernost začetkov slovenske operne ustvarjalnosti (številka: 2, 2007)
  Über Musik als Wirklichkeit (številka: 2, 2007)
  Začetki slovenskega cecilijanstva v luči korespondence med Antonom Foersterjem in Franzom Xaverjem Wittom (številka: 2, 2007)
  Telemahija (številka: 2, 2007)
  Suita za mali orkester (1932) Demetrija Žebreta med "starimi" in "novimi" strukturnimi idiomi (številka: 2, 2007)
  Refleksija ob pojmu romantika v glasbi (številka: 2, 2007)
  Od glasbenih slovnic h kogniciji glasbe v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2007)
  Vizualne in avditivne reprezentacije prostora in mrežnega prostora (številka: 2, 2007)
  Umetnost kot kritika jezika (številka: 2, 2007)
  Kapriciozne plati Haydnovega kvarteta (številka: 2, 2007)
  Intelektualni čar (številka: 2, 2007)
  Glasba v Platonovi Državi (številka: 2, 2007)
  Priložnostne skladbe v čast cesarju, monarhiji in panslavizmu kot odraz nekaterih staroslovenskih političnih načel in idej po letu 1848 (številka: 2, 2007)
 44. 2008
   15

 45. 2009
   19

 46. 2010
   27

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Surrealizem v ustvarjalnosti Vinka Globokarja (številka: 1, 2010)
  Works of Russian scholars of the 15th to 20th centuries in the field of notation (številka: 1, 2010)
  Stevan Stojanović Mokranjac and the inventing of tradition (številka: 1, 2010)
  Slovenska solistična literatura za oboo (številka: 1, 2010)
  Terapevtski vidiki glasbene vzgoje (številka: 1, 2010)
  'B-composers' or: how can you become a 'Kleinmeister'? (številka: 1, 2010)
  Glasbeno-gledališka režija na Slovenskem (številka: 1, 2010)
  Vplivi na razvoj violinske pedagogike na Slovenskem v 19. stoletju in v prvi polovici 20. stoletja (številka: 1, 2010)
  Epistemološka interpretacija Ji Kangovega eseja "V glasbi ni žalosti ne radosti" Sheng wu ai le lun (številka: 1, 2010)
  Odmevi evropskih tendenc v ustvarjalnosti Janka Ravnika (številka: 1, 2010)
  Med sentimentom in razumom: k zgodovini in pomenu valčka za klavir v 19. stoletju na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Koncertna dejavnost Festivala Ljubljana: 1953-1963 (številka: 2, 2010)
  Nekdanja slovita operna in koncertna pevka Amalie Schneeweiss-Joachim (1839-1899) je bila rojena v Mariboru (številka: 2, 2010)
  "Klasik" glasbe 20. stoletja - vprašanje modernega in tradicionalnega v opusu Uroša Kreka (številka: 2, 2010)
  Neuprizorjena opera Melusina Emerika Berana (številka: 2, 2010)
  "Moj življenjski načrt": Dragotin Cvetko in začetki študija muzikologije na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  The essay genre in Serbian musicography of the first half of the 20th century: the case of the Serbian Literary magazine (številka: 2, 2010)
  Slovensko-nemška dihotomija v Deželnem gledališču v Ljubljani med letoma 1892 in 1914 (številka: 2, 2010)
  Razvoj profila gledališkega in opernega režiserja na Slovenskem med obema vojnama (številka: 2, 2010)
  Kako hitro se vrtijo plošče z 78 o/min? (številka: 2, 2010)
  Organizacija in svoboda - analiza skladbe Tongenesis Uroša Rojka (številka: 2, 2010)
  Klavirska dela Janka Ravnika, objavljena v Novih akordih (številka: 2, 2010)
  Bibliografija Katarine Bedina (številka: 2, 2010)
  Slovenska glasbena identiteta znotraj srednjeevropske (številka: 2, 2010)
  V pasteh interpretacijskih optik: beležka o napredku (številka: 2, 2010)
 47. 2011
   27

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Bližine v skladbi near (blizu) Urške Pompe (številka: 1, 2011)
  Aci Bertoncelj skozi dnevnokritiške oči (številka: 1, 2011)
  Art music in Serbia as a political tool and/or refuge during the 1990s (številka: 1, 2011)
  Plesni mojstri Kranjskih deželnih stanov v 18. in 19. stoletju (številka: 1, 2011)
  Heglova estetika in ideja vsebinsko neodvisne glasbe (številka: 1, 2011)
  Relativnost in funkcija zgodovinopisnega interpretiranja glasbe - predstavitev problema na primeru zgodovinske analize novomeških Fundamenta (številka: 1, 2011)
  Hölderlin als Denkmal in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts (številka: 1, 2011)
  Od glosarja k slovarju (številka: 1, 2011)
  Harmoniousness in connecting music and visual artworks in the Slovenie ! and Finnish cultural environment (številka: 1, 2011)
  "Musik am Rande" (številka: 1, 2011)
  "Mojster ima veliko mujo, inu poterpeshlivost" (številka: 1, 2011)
  A house like a 'musical instrument' (številka: 1, 2011)
  Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz "dolgega" 18. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 2011)
  A return to old techniques in recent concertos by Ivo Petrić (številka: 1, 2011)
  Interactions between tradition and modernism in Serbian church music of the 20th century (številka: 1, 2011)
  Koncerti Filharmonične družbe med letoma 1794 in 1872 (številka: 1, 2011)
  Koralni preludiji Johanna Pachelbla (številka: 1, 2011)
  Buxtehude's pedaliter keyboard works (številka: 2, 2011)
  Freie Norddeutsche "Clavierstücke Pedaliter" zwischen Orgel und Saitenclavieren (številka: 2, 2011)
  Deutsche Tabulatur (številka: 2, 2011)
  "Einen guten Flügel und auch ein gutes Clavicord haben" (številka: 2, 2011)
  Zur Problematik von Zusammenhang und Disparität zwischen Orgelrepertoire, Improvisation und Ensemble-Intonation (številka: 2, 2011)
  Die "Norddeutsche Orgelschule" - Wege und Irrwege in Forschung und Rezeption (številka: 2, 2011)
  Die norddeutsche Choralbearbeitung - rein funktionale Musik? (številka: 2, 2011)
  Ausstattung, Verbreitung und Verwendung von besaiteten Tasteninstrumenten mit Pedal (številka: 2, 2011)
 48. 2012
   37

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Galilei in vprašanje o uglasitvi (številka: 1, 2012)
  Skladatelji in občinstva med visoko in popularno kulturo (številka: 1, 2012)
  Emotions unveiled (številka: 1, 2012)
  "Villanelle alla napolitana" Giacoma Gorzanisa in njegova vloga v širitvi vilanele iz Italije na Kranjsko in v sosednje avstrijske dežele (številka: 1, 2012)
  Glasba istrskih sodobnih skladateljev na prehodu v 21. stoletje in njena vloga v regionalnem turizmu (številka: 1, 2012)
  "Amico, hai vinto: io ti perdon." (številka: 1, 2012)
  Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge svetovne vojne (številka: 1, 2012)
  Slowenische Musik als Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870 (številka: 1, 2012)
  Opera directing in Slovenia between the two wars (številka: 1, 2012)
  Poznosrednjeveška monastična recepcija koralnega enoglasja na primeru antifonarjev iz žičke kartuzije (številka: 1, 2012)
  Handel, his contemporaries and early English oratorio (številka: 1, 2012)
  Kompozicije Ludwiga van Beethovna na koncertnih sporedih in v arhivu muzikalij ljubljanske Filharmonične družbe (številka: 1, 2012)
  Stevan Stojanović Mokranjac and producing the image of Serbian folk-song (številka: 1, 2012)
  Sobivanje družbenega, stanovskega in umetniškega v zgodovini Društva slovenskih skladateljev (številka: 1, 2012)
  How much is opera inter/national? (številka: 1, 2012)
  Nemško glasbeno gledališče v Ljubljani (1875-1914) (številka: 1, 2012)
  Moški in mešani zbori Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Med domom in svetom (številka: 2, 2012)
  Izvedba Savinove Poslednje Straže v Žalcu ob stopetdesetletnici skladateljevega rojstva (2009) (številka: 2, 2012)
  Risto Savin and Slovene identity (številka: 2, 2012)
  Babette (številka: 2, 2012)
  Savinova glasbena biografija in izvlečki iz njegove skladateljske korespondence (številka: 2, 2012)
  Posnetki Savinovih del v arhivu Radia Slovenija in zgoščenka Friderik Širca - Risto Savin v soizdaji Založbe kaset in plošč RTV Slovenija in Zavoda za kulturo Žalec (1999) (številka: 2, 2012)
  Popotnica zborniku (številka: 2, 2012)
  Posnetka Savinovih oper Lepa Vida in Matija Gubec v arhivu Radia Slovenija in izdaja posnetka Lepe Vide ob stopetdeseti obletnici skladateljevega rojstva pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija (2009) (številka: 2, 2012)
  Opere Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Bibliografija del Friderika Širca - Rista Savina (1859-1948) (številka: 2, 2012)
  Simfonična ustvarjalnost Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Otroški in mladinski zborovski opus Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Predgovor (številka: 2, 2012)
  Baletna glasba Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Instrumentalna komorna dela Rista Savina v okviru komorne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na Slovenskem od začetka 19. stoletja do leta 1920 (številka: 2, 2012)
  Klavirske skladbe Rista Savina (številka: 2, 2012)
  Poesie und Trivialität in Risto Savins deutschen Liedtexten (številka: 2, 2012)
  Glanz und Elend des Militärs am Beispiel von Generalmajor Friedrich Schirza (številka: 2, 2012)
 49. 2013
   23

 50. 2014
   38

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Problematika analize strokovnih izrazov v slovenskih glasbenih učbenikih do konca 2. svetovne vojne na primeru pojma "nota" in nekaterih drugih pojmov, povezanih z njim (številka: 1, 2014)
  Singer-songwriters in Slovenia (številka: 1, 2014)
  Vplivi evropske avantgarde na odnos med literaturo in glasbo v delih Jakoba Ježa (številka: 1, 2014)
  Verdis Opern und der Risorgimento (številka: 1, 2014)
  Expressive sonority and formal control (številka: 1, 2014)
  Vinko Globokar's Balkan requiem (številka: 1, 2014)
  Svobodi naproti Demetrija Žebreta v presečišču socialističnega realizma in zmernega modernizma (številka: 1, 2014)
  Balkanske glasbene industrije med evropeizacijo in regionalizacijo (številka: 1, 2014)
  Življenje in delo Jožeta Osane (1919-1996) (številka: 1, 2014)
  The Slovenian Philharmonic after the Second World War - from ideology and professional disputes to art (številka: 1, 2014)
  Božidar Kos (številka: 1, 2014)
  Musical symbols (številka: 2, 2014)
  Glasbena podoba evharističnega kongresa v Ljubljani leta 1935 (številka: 2, 2014)
  Odnos med posvetnim in sakralnim v drugi polovici 16. stoletja na primeru maš Nasce la pena mia Bartolomea Spontoneja in Costanza Antegnatija (številka: 2, 2014)
  Gramofon v službi sakralne glasbe? (številka: 2, 2014)
  Resacralization of the sacred (številka: 2, 2014)
  Die christlichen und antichristlichen Elemente in der Musik von Black Sabbath (1970-1973) (številka: 2, 2014)
  The Dionysian signs in Richard Wagner's Tannhäuser (številka: 2, 2014)
  Lux aeternas by two composers (številka: 2, 2014)
  The rosary and the rose (številka: 2, 2014)
  "Die Dinge stets sich selbst folgen lassen" (številka: 2, 2014)
  Sacred music - a forbidden fruit (številka: 2, 2014)
  Instrumental music and Franciscan liturgy (številka: 2, 2014)
  King David and the frog (številka: 2, 2014)
  Harmony, sacrifice, and Agamben's messianic time (številka: 2, 2014)
  Orient and Occident encounters in Dimitrije Buzarovski's oratorio "Radomir's psalms" (številka: 2, 2014)
  The sacralization of straightedge punk (številka: 2, 2014)
  The word is not enough (številka: 2, 2014)
  Musikgeschichte als heilige Geschichte - ein Versuch, die Entwicklung neu zu verstehen (številka: 2, 2014)
  Die kunstreligiöse Botschaft der Leipziger Musikwissenschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert (številka: 2, 2014)
  Profanation in Slovenian contemporary symphonic music? (številka: 2, 2014)
  Resurrecturis - musical triptych in the form of a concert requiem, composed by P. Ramovš, J. Trošt, and S. Vremšak (številka: 2, 2014)
  Sacral rituality and mysticism in the service of the awakening of national identity (številka: 2, 2014)
  Revived is the Lord --- (številka: 2, 2014)
  Listening to music in "holy" space (številka: 2, 2014)
  The sacred and the profane in the organ music of the Czech lands in the 19th and 20th centuries (številka: 2, 2014)
 51. 2015
   32

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Concerto abbreviato Petra Bergama (1966) (številka: 1, 2015)
  "Kot pravi Boetij ---" (številka: 1, 2015)
  Glasbeni utrinki s potovanja štajerskega plemiča po Evropi 18. stoletja (številka: 1, 2015)
  Bibliografija Muzikološkega zbornika 1965-2014 (številka: 1, 2015)
  Kronika Ljubljanske filharmonične družbe 1899/1907 (številka: 1, 2015)
  Klavirska dela Františka Josefa Benedikta Dusíka (številka: 1, 2015)
  Nacionalni in transnacionalni vidiki glasbe (številka: 1, 2015)
  Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije (številka: 1, 2015)
  Operne reforme Richarda Wagnerja in glasbena drama (številka: 1, 2015)
  Geneza opere Gorenjski slavček (številka: 1, 2015)
  Janez Bitenc - nestor otroških pesmi in glasbenih pravljic (številka: 1, 2015)
  Tri sinteze Križmanovih orgel (številka: 1, 2015)
  Ob jubileju (številka: 1, 2015)
  Glasba antike v estetski misli Eduarda Hanslicka (številka: 1, 2015)
  Branches (številka: 2, 2015)
  Cultural isolation of Yugoslavia 1944-1960 and its impact on the sphere of music (številka: 2, 2015)
  Einem Wunder auf der Spur (številka: 2, 2015)
  From Rubinstein to Rebikov (številka: 2, 2015)
  Komponist und Dirigent (številka: 2, 2015)
  Ethnomusicology as the study of people making music (številka: 2, 2015)
  In celebration (številka: 2, 2015)
  What are the great discoveries of your field? (številka: 2, 2015)
  Pavel Haas (številka: 2, 2015)
  Excudebat Leonhardus Formica (številka: 2, 2015)
  Creation, transmission and performance (številka: 2, 2015)
  Rediscovering forgotten composers cwith the help of online geneaology and music score databases (številka: 2, 2015)
  Narrations of a nation (številka: 2, 2015)
  Characterization in the operas of Penderecki (številka: 2, 2015)
  Beethoven und der Fortschrittsgedanke (številka: 2, 2015)
  Der slawische Anteil am Bestand des Blasmusikarchives der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz (številka: 2, 2015)
 52. 2016
   27

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  The joropo in Venezuela's musical modernity (številka: 1, 2016)
  Nataša Cigoj Krstulović (številka: 1, 2016)
  Analiza zvena višjih in srednjih moških pevskih glasov s historičnih posnetkov (številka: 1, 2016)
  Instrumentalna fonetična analiza pétih samoglasnikov in pravorečje popularnega pétega besedila popevke (številka: 1, 2016)
  Aspects of Slovenian musicians' activity in the musical life of Austro-Hungarian Sarajevo (1878-1918) (številka: 1, 2016)
  Medicine for body or soul? (številka: 1, 2016)
  On the paths of Béla Bartók's modernism followers and companions (številka: 1, 2016)
  Akustične lastnosti timpanov in njihova povezava z inštrumentalno prakso (številka: 1, 2016)
  Musical elements in the performing approach (številka: 1, 2016)
  Svanibor Pettan in Jeff Todd Titon, urednika (številka: 1, 2016)
  Matjaž Barbo (številka: 1, 2016)
  Functional nature of the cadential six-four (številka: 1, 2016)
  Interest of Slovene students in listening to various musical genres (številka: 1, 2016)
  "Čas sem, ki odhaja ---" (številka: 1, 2016)
  Gong and its therapeutic meaning (številka: 2, 2016)
  Rhythmanalysis of the policescape (številka: 2, 2016)
  Maataw - the floating island (številka: 2, 2016)
  Marking the 70th anniversary of ICTM and 20th anniversary of CES Folk Slovenia (številka: 2, 2016)
  Defining nostalgic musicscape (številka: 2, 2016)
  "Sacred noise" (številka: 2, 2016)
  Traditional music as the sound of space (številka: 2, 2016)
  Linnaeus, zoomusicology, ecomusicology, and the quest for meaningful categories (številka: 2, 2016)
  Bali healing ritual in Sri Lanka from a medical ethnomusicology perspective (številka: 2, 2016)
  Sounding the alarm (številka: 2, 2016)
  The soundscape of change (številka: 2, 2016)
 53. 2017
   25

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Student's musical creativity and the role of teachers - a study compositions written for the Music Olympiad (številka: 1, 2017)
  Yugonostalgia in the market (številka: 1, 2017)
  Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje (številka: 1, 2017)
  Glasbene prakse v pogrebnem kontekstu (številka: 1, 2017)
  So gornjegrajski rokopisni zvezki nastali na Kranjskem? (številka: 1, 2017)
  In memoriam (številka: 1, 2017)
  Music as a means of statecraft (številka: 1, 2017)
  Josip Čerin in njegov študij muzikologije na Dunaju (številka: 1, 2017)
  Leon Stefanija (številka: 1, 2017)
  Gavin Dixon, editor (številka: 1, 2017)
  David Beard and Kenneth Gloag (številka: 1, 2017)
  Med telesom in razumom (številka: 1, 2017)
  Mary Magdalene, the apostola of the Easter morning (številka: 1, 2017)
  Donedavno pojmovanje glasbenega modernizma - "adornovska zmota"? (številka: 1, 2017)
  Ljubljansko koncertno življenje in percepcija glasbe v času prve svetovne vojne (številka: 2, 2017)
  Choir singing (številka: 2, 2017)
  Music during the Great War in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Glasbena topografija prve svetovne vojne na Slovenskem (številka: 2, 2017)
  Folksongs as "Jack of all Trades" (številka: 2, 2017)
  "Mit Herz und Hand fürs Vaterland" (številka: 2, 2017)
  "Even amidst the clash of conflict, the sweet sounds of the muses did not fade away completely" (številka: 2, 2017)
  Aktivizem, meditacija in kontemplacija (številka: 2, 2017)
  Kantata Soči in v ruševinah svojega sveta izgubljeni asket (številka: 2, 2017)
 54. 2018
   27

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Jurij Snoj (številka: 1, 2018)
  The structure of musical preferences of youth (številka: 1, 2018)
  Marina Frolova-Walker (številka: 1, 2018)
  Samospevi Benjamina Ipavca na nemška besedila (številka: 1, 2018)
  Susanne Ziegler, Ingird Akesson, Gerda Lechleitner in Susana Sardo, ur. (številka: 1, 2018)
  Sogetsu Art Center's invitation letters to international composers (številka: 1, 2018)
  Glasba in staranje (številka: 1, 2018)
  Helmut Loos (številka: 1, 2018)
  Kdo je Begunka pri zibeli? (številka: 1, 2018)
  Zarlino's harpsichord (številka: 1, 2018)
  Echoes of forgotten time (številka: 1, 2018)
  Ethnomusicology of the individual (številka: 1, 2018)
  From myth to reality (številka: 1, 2018)
  Sevdalinka as perceived by music performers in Belgrade (številka: 1, 2018)
  Ideology at the crossroads of arts (številka: 2, 2018)
  Margins of music (številka: 2, 2018)
  Slovenian music in the first decade after the Second Warld War - in search of socialist realism (številka: 2, 2018)
  Tržaško vprašanje in Tržaška filharmonija (številka: 2, 2018)
  Odprta oblika in njen odmev v slovenski glasbi (številka: 2, 2018)
  20th-century music in Sweden (številka: 2, 2018)
  Compositional system of Osvaldas Balakauskas (številka: 2, 2018)
  Uvodnik (številka: 2, 2018)
  Slogovni pluralizem v delih Karola Pahorja (številka: 2, 2018)
  Latvian music history in the context of 20th-century Modernism and Postmodernism (številka: 2, 2018)
  Beyond polystylism (številka: 2, 2018)
 55. 2019
   14