Osnutek statuta skupine Pro musica viva kot poskus začrtanja njenih estetskih koordinat