Reflections on the history of computer-assisted music analysis I : predecessors and the beginnings
Razmišljanje o zgodovini računalniške analize glasbe I : predhodniki in začetki