K vprašanju formiranja slovenske komorne glasbe : dileme nastanka nekega žanra