Perspektive uporabe sončne energije za sušenje lesa v Sloveniji
Perspects of solar energy in wood drying in Slovenia