Načrtovanje vrednotenja vpliva pospešenega staranja bitumenskih trakov na konstrukcijske sklope : doctoral thesis : doktorska disertacija
Planning an assessment of the impact of accelerated ageing of bituminous sheets on constructional complexes : doctoral thesis