Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave : doktorska disertacija
Determination of the intensity of bacteria Legionella pneumophila attachment to the surface materials for plumbing : doctoral thesis