Rezultati raziskovanj
Delavci v združenem delu in samostojnem osebnem delu, pripravniki ter fluktuacija delavcev 1986