Temeljni projekt
Lahke kriptografske storitve za upravljanje varnosti, zasebnosti in zaupanja - LaKS