Računalniško podprta gradnja modelov za potrebe razvrščanja proizvodnih opravil : doktorska disertacija