The institutional framework of musical activities in Sarajevo in the period between the two world wars
Institucionalni okvir glasbenih dejavnosti v Sarajevu v obdobju med obema vojnama