Ocena težav in uspešnosti javnega prometnega omrežja v postkomunističnem mestu z uporabo kvantitativnega prostorskega pristopa
Evaluating issues and performance of a public transport network in a post-communist city using a quantitative spatial approach