Nove najdbe v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču