Vpliv večslojnih fasadnih panelov in strižnih panelov na odziv okvirnih konstrukcij pri potresni obtežbi : doktorska disertacija
Effect of sandwich panels and metal plate shear panels on the seismic response of moment resisting frames : doctoral thesis