Vpliv različne mehanske priprave lepilne površine na kvaliteto lepilnega spoja