Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi : doktorska disertacija