Razširjena resničnost kot infrastruktura za izboljšanje komunikacije v gradbenih projektih : doktorska disertacija
Augmented reality as infrastructure for improvement of communication in construction projects : doctoral dissertation