Zapiski in opombe : (glej JiS 1959/60, št. 7 in 8)