Karl Jožef Prenner - loški muzealec ter njegove zgodovinske, topografske in umetnostnozgodovinske razprave