Pravica kladiva. Povest. Izdala in založila "Vodnikova družba"