Kreativnost kot poetika nastajanja : razmislek o preseganju dualizmov