Simpozij o manjšinskih zemljepisnih imenih, Dunaj, Avstrija, 22.-23. 11. 2018